Η Εταιρία Εκτύπωση E-mail


Η εταιρεία μας βρίσκεται στο χώρο του τουρισμού και των διεθνών οδικών τουριστικών μεταφορών από το 1976.

Μέσα σε αυτή την περίοδο της λειτουργίας της έχουμε να επιδείξουμε ένα πλούσιο έργο, τόσο σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου όσο και ιδιωτικά.

Οι δραστηριότητές μας έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε αυτό το διάστημα και, εκτός από τις οδικές μεταφορές, περιλαμβάνουν αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια καθώς και κρατήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών πακέτων.

Σήμερα είναι πλέον πολλοί οι ιδιώτες, αλλά και οι εταιρείες, που μας επιλέγουν για τις επαγγελματικές ή προσωπικές μετακινήσεις τους.
Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας μέσω της παροχής ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας και με γνώμονα αυτή την αρχή αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας.

 

Ticket Delivery

Ticket Delivery

Ωράριο λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

Links

Links