1. Η Εταιρία
Κάτοχος της παρούσας σελίδας είναι η Δ.Καμαρίτης & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 093488875, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και εδρεύει στην Αθήνα, Πλ. Κανάρη 2, τκ.11361, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 68382403000 και άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0206 Ε60000190100. 

2. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Η χρήση της ιστοσελίδας του Axos Travel και η κράτηση και αγορά αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και άλλων υπηρεσιών, διέπονται από Γενικούς Όρους Συναλλαγών, που εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, είτε τηλεφωνικής, είτε στα γραφεία μας και ο πελάτης τους αποδέχεται.

Οι γενικοί όροι καθορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο των υπηρεσιών και όχι από την εταιρεία μας που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, εκτός από την περίπτωση μίσθωσης λεωφορείου που το Axos Travel είναι  ο άμεσος πάροχος. Πριν την ολοκλήρωση της κάθε αγοράς, ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει τους όρους των εκάστοτε παρόχων και να τους τηρήσει.

3. Κράτηση και επιβεβαίωση
Με την πραγματοποίηση κράτησης τηλεφωνικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο γραφείο μας, ο πελάτης αναθέτει στο Axos Travel να διαμεσολαβήσει για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αλλαγών ή ακυρώσεων που προέρχονται από τον πάροχο, η εταιρεία Axos Travel δε φέρει ευθύνη και αναλαμβάνει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τον πελάτη και να διαμεσολαβήσει μεταξύ αυτού και το παρόχου.

 Όταν ο πελάτης δίνει εντολή κράτησης, συμφωνεί και με τους κανονισμούς αυτής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τηρήσει τους όρους, το Axos Travel δεν υποχρεούται να εξακολουθήσει να εκτελεί εντολές σχετικές με την κράτησή του.

 Σε περίπτωση κράτησης ο χρήστης/πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση προφορική ή μέσω e-mail και υποχρεούται να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των στοιχείων για να διορθωθούν τυχόν λάθη. Στην περίπτωση κρατήσεων εισιτηρίων/ξενοδοχείων, το όνομα του πελάτη πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό της ταυτότητάς ή του διαβατηρίου του. Η καθυστερημένη αναφορά λαθών μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διόρθωσής τους, για το οποίο δεν θα επιβαρύνεται το πρακτορείο.

4. Τιμές και τρόποι πληρωμής
Οι τιμές και τα τέλη ακυρώσεων και αλλαγών ορίζονται από τον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ η αμοιβή του Axos Travel συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Για την εξόφληση κρατήσεων, είναι δυνατή η πληρωμή στο γραφείο μας τοις μετρητοίς ή με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, μέσω κατάθεσης σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με κάτοχο τη Δ.ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατευθείαν από το site μας πατώντας εδώ.

  • Eurobank: 0026.0438.15.0200247980, IBAN: GR4402604380000150200247980
  • Alpha Bank: 141002320002429, IBAN GR50 0140 1410 141 0023 2000 2429
  • Εθνική Τράπεζα: 143/440275-87, IBAN: GR63 0110 1430 0000 1434 4027 587
  • Τράπεζα Πειραιώς: 5067-022910-201, IBAN: GR58 0172 0670 0050 6702 2910 201

Τα σχετικά έγγραφα, πχ, αεροπορικά εισιτήρια, μεταβιβάζονται στον πελάτη μόνο κατόπιν της εξόφλησής τους εντός της προθεσμίας που ορίζει ο πάροχος. Το Axos Travel δεν ευθύνεται για πιθανή ακύρωση κράτησης μετά την έλευση της προθεσμίας που έχει οριστεί από τον πάροχο.

 

5. Αποστολή εισιτηρίων και ταξιδιωτικά έγγραφα
Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορούν να αποσταλούν στον πελάτη μέσω courier με χρέωση του πελάτη, είτε να τα παραλάβει από το γραφείο μας. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, αποστέλλεται voucher ή άλλα ενημερωτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο πελάτης έχει επίσης την ευθύνη να φέρει κατά το ταξίδι του, τα απαραίτητα και εν ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

6. Ακυρώσεις – αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, ορίζονται από τον πάροχο και δεν μπορεί το Axos Travel να επέμβει επ’ αυτών.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Στην περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει κάποιο σκέλος του εισιτηρίου του, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει για αυτή την αλλαγή ώστε να ενημερωθεί αντίστοιχα και ο πάροχος. Σημειώνεται ότι κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της κανονισμούς και από αυτούς εξαρτάται το εάν θα δεχτούν την αλλαγή και εάν θα υπάρξουν χρεώσεις. Για παράδειγμα, εάν ο κάτοχος ενός εισιτηρίου με επιστροφή, δε χρησιμοποιήσει το πρώτο σκέλος του εισιτηρίου του και κριθεί από την αεροπορική non show, είναι πιθανόν να ακυρωθεί το εισιτήριο της επιστροφής του ή να επιτραπεί η χρήση του υπόλοιπου εισιτηρίου με κάποια επιβάρυνση.

Η κράτηση δε δεσμεύει τον πελάτη με αγορά της υπηρεσίας και μπορεί να ακυρωθεί χωρίς επιβάρυνση. Από τη στιγμή που αγοραστεί εισιτήριο ή πληρωθεί κάποια υπηρεσία, αλλαγή ή ακύρωση μπορεί να επιφέρει χρεώσεις. Οι χρεώσεις ορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο και είναι ίδιες για όλους τους πελάτες. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης με υπαιτιότητα του παρόχου δεν υπάρχουν χρεώσεις. Για τις χρεώσεις παροχής υπηρεσίας από το Axos Travel ενημερώνεστε από το γραφείο μας.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στο Axos Travel και απαγορεύεται η χρήση του από τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης, το Axos Travel έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ανανεώσει το περιεχόμενο των όρων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σχετική ενημέρωση των χρηστών.