Η εταιρεία

Η εταιρεία μας βρίσκεται στο χώρο του τουρισμού και των διεθνών οδικών τουριστικών μεταφορών από το 1976.

Μέσα σε αυτή την περίοδο της λειτουργίας της έχουμε να επιδείξουμε ένα πλούσιο έργο, τόσο σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου όσο και ιδιωτικά.

Οι δραστηριότητές μας έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε αυτό το διάστημα και, εκτός από τις οδικές μεταφορές, περιλαμβάνουν αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια καθώς και κρατήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών πακέτων.

Σήμερα είναι πλέον πολλοί οι ιδιώτες, αλλά και οι εταιρείες, που μας επιλέγουν για τις επαγγελματικές ή προσωπικές μετακινήσεις τους.

Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας μέσω της παροχής ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας και με γνώμονα αυτή την αρχή αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας.

Working Hours

Το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας είναι:


Monday 08.00-17.00
Tuesday 08.00-17.00
Wednesday 08.00-17.00
Thursday 08.00-17.00
Friday 08.00-17.00
Saturday 09.00-14.00

Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικά ISO

Πελατολόγιο

Μερικοί από τους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν για τις μεταφορές τους